FUDO CO.,LTD

FUDO CO.,LTD

FUDO CO.,LTD

Tư vấn hỗ trợ: (84-028) 37110051 - 37110903- 37110296 Email: fudofood@yahoo.com - fudofood@gmail.com
Tin tức

Sẽ sắp xếp còn 10 trường sư phạm, giao sở phòng giáo dục chủ trì tuyển giáo viên

 - Bộ GD-ĐT sẽ sắp xếp còn 10 trường đào tạo sư phạm chính, đồng thời kiến nghị giao các Sở GD- ĐT, Phòng GD- ĐT chủ trì công tác tuyển dụng, sử dụng giáo viên.

Thừa 16.000 giáo viên THCS- THPT, thiếu 40.000 giáo viên mầm non, tiểu học

Theo tính toán của Bộ GD-ĐT, cả nước hiện có 13 cơ sở giáo dục đại học đào tạo chuyên về sư phạm và 61 cơ sở giáo dục đại học đa ngành có đào tạo sư phạm.

Nếu tính cả đào tạo giáo viên trình độ trung cấp và cao đẳng thì cả nước hiện có khoảng 100 cơ sở giáo dục đào tạo được phép đào tạo giáo viên các cấp (hầu hết tỉnh/thành nào cũng có cơ sở đào tạo sư phạm).

Hàng năm, số lượng sinh viên sư phạm tốt nghiệp đều tăng.

Theo một kế hoạch, tới năm 2020 quy mô đào tạo sư phạm chiếm 10% trong tổng số sinh viên tuyển mới.

Tuy nhiên, từ năm 2013 đến 2016, chỉ tiêu tuyển sinh luôn cao hơn mục tiêu đề ra.Trong khi đó, chất lượng đầu vào còn thấp.

Hiện nay, giáo viên tiểu học, THCS, THPT về cơ bản đã đủ và thừa. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng thừa, thiếu cục bộ và thiếu giáo viên ở một số môn học như: Tin học, ngoại ngữ.

Theo thống kê của các địa phương, cả nước hiện nay thiếu 5.315 giáo viên tiểu học; thừa 12.165 giáo viên THCS và 4.260 giáo viên THPT. Còn ở bậc mầm non, hiện nay cả nước thiếu 34.641 giáo viên do nhu cầu gửi trẻ tăng cao, trong khi tổng biên chế giáo viên của các tỉnh/thành phố có xu hướng giảm.

Quy hoạch còn 10 trường sư phạm

Đề án quy hoạch lại các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có các trường sư phạm hiện đang được xây dựng.

Đề án này sẽ rà soát, sắp xếp và quy hoạch các cơ sở đào tạo giáo viên trên cơ sở các quy chuẩn về điều kiện đảm bảo chất lượng để hình thành 10 cơ sở đào tạo giáo viên trung tâm có uy tín, đủ năng lực đào tạo giáo viên cho toàn ngành; các cơ sở đào tạo khác sẽ chuyển đổi hoạt động để trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các trường trung tâm và tập trung vào nhiệm vụ đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho toàn hệ thống.

Một nội dung đáng lưu ý là toàn bộ chương trình đào tạo của các trường sư phạm sẽ được chuẩn hóa và sử dụng đồng bộ trong toàn hệ thống để đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên.

Bộ GD- ĐT cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 115/2010/NĐ-CP, trong đó phân cấp, giao Sở GD- ĐT; Phòng GD- ĐT các địa phương chủ trì công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông.

Đồng thời bộ kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt phương án tiền lương trong Đề án cải cách chế độ, chính sách tiền lương, trong đó xây dựng hệ thống thang bảng lương nhà giáo theo các vị trí việc làm, trả lương trên cơ sở mức độ phức tạp và chất lượng, hiệu quả của công việc, đảm bảo lương nhà giáo được thực hiện đúng chủ trương của Đảng được nêu tại Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Lê Huyền

Chia sẻ:
FUDO CO.,LTD FUDO CO.,LTD FUDO CO.,LTD FUDO CO.,LTD FUDO CO.,LTD FUDO CO.,LTD FUDO CO.,LTD FUDO CO.,LTD FUDO CO.,LTD FUDO CO.,LTD FUDO CO.,LTD
2016 Copyright © FUDO CO.,LTD Web Design by dulieutoancau.com
(84-028) 37110051 - 37110903- 37110296